محصولات-دستگاه بارگذاری

دستگاه تست بارگذاری

Crane دستگاه تست بارگذاری استاتیک، دستگاهی به منظور شبیه سازی رفتار سازه در اثر نیروهای وارده بر تیر و ستون است. به منظور دریافت اطلاعات جزئی و دقیق تر رفتاری دستگاه به بخش
دستگاه تست بارگذاری استاتیک، دستگاهی به منظور شبیه سازی رفتار سازه در اثر نیروهای وارده بر تیر و ستون است. به منظور دریافت اطلاعات جزئی و دقیق تر رفتاری دستگاه به بخشآزمایشگاه سازه مراجعه نمایید.

سازه استاندارد

آزمایش سازه مجموعه فولاد ماشین، از نوع تست مخرب محسوب می شود که طی فرآیند تست، نمونه سازه تخریب می شود.
در این نوع تست، نمونه از سازه را در دستگاه قرار می دهیم و نیروی جانبی بسته به نوع سازه، به تیر یا ستون وارد می کنیم. نیروی وارده را تا جایی افزایش می دهیم که نمونه سازه تعبیه شده در دستگاه با شکست مواجه شود. نقطه شکست، مدت زمان تست و بزرگی نیروی وارده مهم ترین و حیاتی ترین نکته در مواقع بحرانی برای سازه اصلی بشمار می رود. برای این منظور حسگرهایی بسیار دقیق در دستگاه در نظر گرفته شده اند که رفتار سازه را برای تحلیل مهندسین مجموعه فراهم می آورد.
سازه دستگاه تست مجموعه فولاد ماشین قابلیت برآورده نمودن زاویه ی تغییر شکل نسبی طبقه را به میزان استاندارد آیین نامه FEMA350 تا اندازه 0.04 رادیان را فراهم می آورد.

گالری تصاویر
دستگاه تست

نتایج و تحلیل های دستگاه تست بارگذاری