گالری ســـازه

دستگاه تست بارگذاری

  • دهانه: --متر
  • ارتفاع ستون:--متر
  • طول:--متر
  • کاربری و محل اجرا: فولاد ماشین نکا
  • تاریخ اجرای پروژه: مهر 1396
  • طراحی و اجرا: فولاد ماشین--
  • ستون: باکس 270×400
  • ضخامت ستون: 6 میلی متر
  • تیر سقف: باکس 220×300
  • ضخامت تیر: 5 میلی متر
 • 1
  2
  3
  4

 • تمامی مراحل انجام پروژه(طراحی، تامین مقاطع ساختمانی، برشکاری، مونتاژ، نصب و کنترل کیفیت ) در مجموعه صنایع فولاد ماشین انجام پذیرفت.