گالری ســـازه

درمانگاه نور

  • دهانه: -- متر
  • ارتفاع ستون: -- متر
  • طول: -- متر
  • کاربری و محل اجرا: شهرستان نور
  • تاریخ اجرای پروژه: مهر 1396
  • طراحی و اجرا: فولاد ماشین، مهندس ابراهیمی
  • ستون: باکس --×--
  • ضخامت ستون: - میلی متر
  • تیر سقف: باکس --×--
  • ضخامت تیر: -- میلی متر
 • 1
  2
  3
  4
 • تمامی مراحل انجام پروژه(طراحی، تامین مقاطع ساختمانی، برشکاری، مونتاژ، نصب و کنترل کیفیت ) در مجموعه صنایع فولاد ماشین انجام پذیرفت.