گالری ســـازه

درمانگاه نور

  • ابعاد: 16.30×14.30 متر
  • تعداد طبقات: 6 سقف
  • کاربری و محل اجرا: بیمارستان- شهرستان نـــور
  • تاریخ اجرای پروژه: مهر 1396
  • طراحی و اجرا: فولاد ماشین، مهندس ابراهیمی
  • ستون: باکس 400×400
  • ضخامت ستون: 8 و10 میلی متر
  • تیر سقف: تیر ورق
  • ضخامت تیر: 8 میلی متر
 • 1
  2
  3
  4
 • اسکلت درمانگاه نور با استفاده از مقاطع ساختمانی توخالی HSS در شش طبقه پیاده سازی شد.
  تمامی مراحل انجام پروژه(طراحی، تامین مقاطع ساختمانی، برشکاری، مونتاژ، نصب و کنترل کیفیت ) در مجموعه صنایع فولاد ماشین انجام پذیرفت.