گالری سوله های هشتی

شیمی پارسا

  • نام سازه --
  • اندازه و جنس تیر: --
  • کاربری: قابلیت لود تا 10 تن
  • مدت زمان اجرا: یک ماه
  • طراحی و اجرا: فولاد ماشین،
  • واحد مربوطه: ماشین سازی
  • جزثقیل سقفی
  • مقاطع توخالی
  • قابلیت تحمل وزن بالا
  • بدون خم شدن تیر
 • -->
 • توضیحات تکمیلی از سوله در صورت نیاز در این قسمت قرار می گیرد