گالری سوله های هشتی

سوله رستمی

  • دهانه: 18 متر
  • ارتفاع ستون: 12.30 متر
  • طول: 42 متر
  • کاربری و محل اجرا: ساختمان اداری، بندر امیرآباد بهشهر
  • تاریخ اجرای پروژه: تیرماه 1397
  • طراحی و اجرا: فولاد ماشین، مهندس عبدی
  • ستون: باکس 400×400
  • ضخامت ستون: 15 میلی متر
  • تیر: باکس 270×400
  • ضخامت تیر: 8 میلی متر
 • 1
  2
  3
  4
 • اسکلت سوله بندر امیرآباد شهرستان بهشهر با استفاده از مقاطع ساختمانی توخالی HSS در دو طبقه پیاده سازی شد.
  تمامی مراحل انجام پروژه(طراحی، تامین مقاطع ساختمانی، برشکاری، مونتاژ، نصب و کنترل کیفیت ) در مجموعه صنایع فولاد ماشین انجام پذیرفت.