گالری سوله های هشتی

سوله کشیری

  • دهانه: 24 متر
  • ارتفاع ستون: 12 متر
  • طول: 94 متر
  • محل اجرا: شهرستان گرگان
  • تاریخ اجرای پروژه: شهریورماه 1396
  • طراحی و اجرا: فولاد ماشین، مهندس عبدی
  • ستون: باکس 270×400
  • ضخامت ستون: 10 میلی متر
  • تیر سقف: باکس 270×400
  • ضخامت تیر: 8 میلی متر
 • 1
  2
  3
  4
 • اسکلت سوله شرکت شایان پخش کشیری با استفاده از مقاطع ساختمانی توخالی پیاده سازی شد.
  تمامی مراحل انجام پروژه(طراحی، تامین مقاطع ساختمانی، برشکاری، مونتاژ، نصب و کنترل کیفیت ) در مجموعه صنایع فولاد ماشین انجام پذیرفت.