گالری سوله های قوسی

میرود بابلسر

  • دهانه: 25 متر
  • ارتفاع ستون: 15 متر
  • طول: 60 متر
  • تعداد طبقات: 3 طبقه
  • محل اجرا: شهرستان بابلسر
  • تاریخ اجرای پروژه: دیماه 1396
  • طراحی و اجرا: فولاد ماشین، مهندس عبدی
  • ستون: باکس 270×400
  • ضخامت ستون: 10 میلی متر
  • تیر سقف: پایپ 325
  • ضخامت تیر: 8 میلی متر
 • 1
  2
  3
  4
 • اسکلت سوله میرود شهرستان بابلسر با استفاده از مقاطع ساختمانی توخالی در سه طبقه پیاده سازی شد.
  تمامی مراحل انجام پروژه(طراحی، تامین مقاطع ساختمانی، برشکاری، مونتاژ، نصب و کنترل کیفیت ) در مجموعه صنایع فولاد ماشین انجام پذیرفت.