گالری سوله های قوسی

خلیج فارس

  • دهانه: 2×24 متر
  • ارتفاع ستون: 10 متر
  • طول: 72 متر
  • محل اجرا: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد
  • تاریخ اجرای پروژه: تیرماه 1392
  • طراحی و اجرا: فولاد ماشین، مهندس غلامی
  • ستون: باکس 270×400
  • ضخامت ستون: 10 میلی متر
  • تیر سقف: پایپ 325
  • ضخامت تیر: 8 میلی متر
 • 1
  2
  3
  4
 • اسکلت سوله بهروش ریل با استفاده از مقاطع ساختمانی توخالی در دو طبقه پیاده سازی شد.
  تمامی مراحل انجام پروژه(طراحی، تامین مقاطع ساختمانی، برشکاری، مونتاژ، نصب و کنترل کیفیت ) در مجموعه صنایع فولاد ماشین انجام پذیرفت. همچنین این سوله قابلیت نصب جرثقیل تا سقف 10 تن را دارا می باشد.