بهداشت، ایمنی و محیط زیست(H.S.E)

ایمنی، بهداشت

Project Name شرکت فولاد ماشین نکا همگام با فعالیتهای خود، با در نظر گرفتن مشکلات فزاینده زیست محیطی، خود را مقید دانسته تا با رعایت الزامات زیست محیطی، محصولات خود را بر مبنای معیارهای ایمنی و سازگار با محیط زیست تولید نماید، این شرکت متعهد است که با مدیریت موارد مرتبط با ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره فعالیتی خود، یک محیط کار ایمن و سالم برای کلیه کارکنان و سایر ذینفعان خویش فراهم آورده و در زنجیره فعالیت خود تعامل مثبت با محیط زیست داشته باشد.
رویکرد ما اطمینان از مدیریت جامع و یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی فعالیت ها، تجهیزات، تاسیسات و زیرساخت های شرکت فولاد ماشین نکا از طریق توسعه سطح توانمندی های حرفه ای و انتقال دانش فنی برتر دنیا در زمینه HSE و با تاکید بر اصول ذیل می باشد.
  • فولاد ماشین نکا با تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای قابل کاربرد تطابق خواهد داشت. و برای اطمینان از تطابق با آنها روش ها و برنامه های اجرایی لازم را ایجاد و اجرا می نماید. و تطابق با استانداردهای HSE رویکردی کلیدی در آموزش ها، طرحریزی اهداف و برنامه ها، ارزیابی عملکردها و برنامه های انگیزش کارکنان می باشد
  • فولاد ماشین نکا ، سیستم های مدیریت HSE را جهت پیشگیری از اقدامات یا شرایطی که تهدیدی برای سلامتی و ایمنی انسانها و محیط زیست باشد، طراحی و ایجاد می نماید. و به حداقل رساندن خطرات و حفاظت از کارکنان و سایر ذینفعان و پیشگیری از مصرف بیهوده منابع و آلودگی هوا، زمین و آب، با به کارگیری فن آوری ها و روش های عملیاتی مناسب، تلاشی پیوسته در فولاد ماشین نکا است
  • فولاد ماشین نکا تعهد خود به HSE را به همه کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان اعلام و منتقل می نماید. و مشارکتشان را در جلسات HSE و طرحریزی اهداف و برنامه ها خواهان است. تعهد به HSE نقش اساسی در انتخاب کارکنان و پیمانکاران دارد.
  • شركت فولاد ماشین نکا ، سيستم های مديريت كيفيت و ایمنی و بهداشت حرفه ای خود را مطابق الزاماتي كه ساخت محصول مورد نظر مشتريان را برآورده نمايد و بر اساس نيازمنديهاي استاندارد ايزو 9001 : 2008 و OHSAS18001:2007 مدون ، مستقر و نگهداری می نماید و به طور مداوم اثر بخشي آن را بهبود مي دهد این شرکت ، شناسایی فرصت های بهینه سازی مداوم در کارایی و اثربخشی سیستم مدیریت HSE، بهینه سازی مصرف منابع و تبعیت از اصول این بیانیه را پیوسته دنبال می نماید.