جرثقیل سقفی

  • نام سازه جرثقیل سقفی
  • اندازه و جنس تیر: تا 10 متر دهانه
  • کاربری: قابلیت لود تا 10 تن
  • مدت زمان اجرا: یک ماه
  • طراحی و اجرا: فولاد ماشین، مهندس حسینی
  • واحد مربوطه: ماشین سازی
  • جزثقیل سقفی
  • مقاطع توخالی
  • قابلیت تحمل وزن بالا
  • بدون خم شدن تیر
 • توضیحات تکمیلی از سوله در صورت نیاز در این قسمت قرار می گیرد