• دهانه: -- متر
  • ارتفاع ستون: -- متر
  • طول: -- متر
  • کاربری و محل اجرا: ساختمان اداری، -
  • تاریخ اجرای پروژه: تیرماه 1397
  • طراحی و اجرا: فولاد ماشین، -
  • ستون: باکس 400×400
  • ضخامت ستون: 15 میلی متر
  • تیر: باکس 270×400
  • ضخامت تیر: 8 میلی متر
 • 1
  2
  3
  4

 • تمامی مراحل انجام پروژه(طراحی، تامین مقاطع ساختمانی، برشکاری، مونتاژ، نصب و کنترل کیفیت ) در مجموعه صنایع فولاد ماشین انجام پذیرفت.