استانداردها و مقالات مقاطع توخالی


مؤسسات بسياری به ارائه ی استانداردهای ابعادی، تلرانسها و مشخصات مقطع برای مقاطع ساختمانی H.S.S پرداخته اند. از مهم ترين آنها می توان به استاندارد EN 10219 و EN 10210 در اروپا، استاندارد ASTM A500 در آمريکا و استاندارد JIS G3466 در ژاپن اشاره نمود.
در اين قسمت استاندارد مؤسسه BSI انگلستان جهت دانلود قرار داده مي شود.
 • Cold formed welded
 • structural hollow
 • sections of non-alloy
 • and fine grain steels
 • Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

مقالات و کتب مرجع

 • HOLLOW SECTIONS IN STRUCTURAL APPLICATIONS

  J. Wardenier, J.A. Packer, X.-L. Zhao and G.J. van der Vegte

  کاربرد مقاطع H.S.S در سازه های فلزی
  در این کتاب به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.

  دریافت فایل
 • DESIGN GUIDE 9 FOR STRUCTURAL HOLLOW SECTION COLUMN CONNECTIONS

  Y. Kurobane, J. A. Packer, J. Wardenier, N. Yeomans

  راهنمای طراحی اتصالات شماره 9 براي اتصال به ستون های مقاطع H.S.S
  در این کتاب به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.

  دریافت فایل
 • DESIGN GUIDE 3 FOR RECTANGULAR HOLLOW SECTION (RHS) JOINTS UNDER PREDOMINANTLY STATIC LOADING

  J.A. Packer, J. Wardenier, X.-L. Zhao, G.J. van der Vegte and Y. Kurobane

  راهنمای طراحی شماره 3 اتصالات مقاطع توخالی چهارگوش
  در این کتاب به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.

  دریافت فایل
 • AISC STEEL DESIGN GUIDE 24 Hollow Structural Section Connections

  Jeffery Packer, Ph.D., D.Sc., P.eng and others

  راهنمای طراحی شماره 24 (AISC) طراحی اتصالات مقاطع سازه ای توخالی
  در این کتاب به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.

  دریافت فایل
 • CIDECT: Structural Stability of Hollow Sections

  J. Randol, K-G. Wurker, D. Dutta, J. Wardenier, N. yeomans

  سيدکت: پایداری سازه ای مقاطع توخالی فولادی
  (تحت بارگذاری استاتیکی و لرزه ای)

  دریافت فایل
 • CIDECT: Design Guide for Concrete filled hollow section columns under static and seismic loading

  R. Bergmann, C. Matsui, C. Meinsma, D. Dutta

  سيدکت: راهنمای طراحی ستون با مقاطع توخالی پرشده با بتن (ستون کامپوزیت)
  (تحت بارگذاری استاتیکی و لرزه ای)

  دریافت فایل
 • NSMP: Seismic Structural Design with Jumbo HSS Column

  Hirotaka Futamura

  ان اس ام پی: طراحی لرزه ای سازه با ستونهای سازه ای توخالی
  در این مجموعه به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.

  دریافت فایل

نمونه ی طراحی اسکلت


نمونه ی طراحی اسکلت با استفاده از مقاطع سازه ای H.S.S


جهت دریافت فایل مدل سه بعدی و اتوکد یک اسکلت با چهار سقف بر روی لینک موردنظر کلیک نمایید.


دریافت فایل استاندارد دریافت فایل استاندارد

لینک های مرتبط

AISC Modern Steel Construction سايت مؤسسه AISC
American Institute of Steel Construction
مرجع آئين نامه های فولاد آمريکا
AtlasTube Zekelman Industries سايت شرکت Atlas Tube
يکی از بزرگترين توليدکنندگان مقاطع سازه ای و لوله در ايالات متحده
CIDECT Passion for Hollow Sections سايت انجمن CIDECT
اين انجمن به طور تخصصی به طراحی و استفاده ی مقاطع تيوبلار مي پردازد.
SteelTube formerly the Steel Tube Institute of North America مؤسسه Steel Tube
اين انجمن به طور تخصصی به طراحی و استفاده ی مقاطع تيوبلار می پردازد.