ستون هاي CFT(پر شده با بتن)

تاریخچه مقاطع فولادی CFT

Project Name مقاطع فولادی پرشده با بتن که به اختصار CFT نامیده میشوند، گروهی از مقاطع مختلط هستند که از عملکرد مشترک فولاد در محیط و بتن در بخش مرکزی برای باربری بهره می گیرند
ایده اصلی پیدایش این مقاطع، ترکیب بتن و فولاد، باهدف به کارگیری توامان مزیت های هریک از این مصالح است. برآیند این ترکیب منجربه ایجاد سازه ای با ویژگیهای برتر نسبت به سازه های مرسوم بتنی و فولادی می شود.

کاربرد مقاطع فولادی پر شده با بتن

گستره کاربرد مقاطع فولادی پرشده با بتن، سازه های کوتاه مرتبه تا بلند مرتبه را دربرمیگیرد. در سازه های بلندمرتبه و فوق بلند مرتبه، قاب خمشی دارای ستون های CFT معمولاً با یک سیستم باربر جانبی دیگر مانند هسته برشی بتن مسلح، دیوار برشی فولادی یا بتنی ترکیب میشود.
برخی پروژه های اجرایی با مقاطع CFT عبارتند از:

 • برج تایپه 101
 • ساختمان پلازا
 • ساختمان تجارت جهانی رویفنگ
 • سازه برج کانتون
 • پل ژانگ هوآ جیالینگ
 • پل قوسی باسیدنج

مزیتهای مقاطع پرشده با بتن

اصلی ترین مزیت اقتصادی این مقاطع کاهش میزان فولاد مصرفی و درنتیجه هزینه تمام شده طرح و درعین حال بهبود کیفیت و عملکرد سازه است. استفاده از مقاطع CFT می تواند موجب بهبود مجموعه ویژگیهای رفتاری سازه ازجمله استفاده بهینه از مقاومت فولاد و بتن، تعدیل کمانش موضعی بخش فولادی ستون، افزایش عمر مفید و مقاومت شود. از دیگر مزایای مقاطع CFT می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کاهش وزن فولاد مصرفی ستون
 • کاهش هزینه و زمان ساخت و نصب سازه با استفاده از مقاطع HSS
 • حذف یا کاهش هزینه حفاظت ستونها در برابر حریق
 • افزایش فضای مفید
 • بهبود کیفیت ساخت
 • امکان استفاده از مقاطع ستون با ابعاد یکسان در ارتفاع
مشاهده اطلاعات تکمیلی