کاربرد مقاطع ساختمانی توخالی
    شیوه تولید ستون به روش ورق 4 ضلع
ابتدایی ترین راه برای ساخت ستون فلزی، جوش دادن 4 تکه ورق بریده شده و ساخت حجم مستطیل یا مربع توخالی می باشد. (تصویر زیر)
شیوه سنتی تولید ستون
مراحل ساخت ستون به روش سنتی
این فرآیند مستلزم طی نمودن مراحل برش، ساخت شابلون، تسمه سازی، مونتاژ، استیفنرگذاری و جوش می باشد. گرچه می توان با این شیوه سنتی به تولید ستون پرداخت، ولی با وجود ایرادات فراوان از جمله:

1- وجود خطای انسانی
2- سرعت بسیار پائین
3- لزوم جابجایی های مکرر
4- یکنواخت نبودن تولید
5- تأثیر مستقیم نیروی انسانی بر کیفیت و سرعت کار و ...
و در نتیجه بالا بودن هزینه های تولید، صنعت سازه های فلزی نیازمند استفاده از شیوه های جدیدتری می باشد تا پاسخگوی حجم عظیم تقاضا باشد و امکان رقابت در بازار را فراهم کند.
معایب روش سنتی ساخت ستون